Biseri | Silvia Josephine Zele

Silvia Josephine Žele

Članek 1: Članstvo K.S.K.J. leta 1898

KSKJ 1898

Ob 21. obletnici Kranjsko slovenske katoliške jednote so objavili prvi seznam članov iz leta 1898.
Spodaj je kopija objavljenega članka.

Vir: Glasilo, KSK Jednote (stran 4), številka 13, letnik 1. Chicago, Ill. 7 april 1915.
URN:NBN:SI:DOC-4KCHX1H1 na strani Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si

Članstvo K.S.K.J. leta 1898.
Ob vstanovitvi je štela naša Jednota samo nekaj nad petsto članov in enajst društev. Po preteku 4 let in 8 mesecev je narastlo število članov na 2155 z 43 društvi. Koncem leta 1914 je pa štela naša Jednota 130 društev z 11.199 člani in članicami.

Ker žal nimamo na razpolago imenika prvih članov ali prejšnjih letnikov, priobčujemo na tem mestu najstarejši ohranjeni imenik članov in društev iz leta 1898 in sicer:

 • Društvo sv. Štefana, številka 1, Chicago, Illinois
  Brunskole Jožef, Brunski Matija, Bonač Anton, Basnik Martin, Drašler Janez, Duler Alojzij, Godič Janez, Golob Janez, Grom Franc, Hren Franc, Hamovec Janez, Host Ludovik, Ivančič Jožef, Japel Jakob, Jereb Franc, Jerman Anton, Jerina Janez, Košiček Jožef, Kurent Janez, Kenig Franc, Kenig Janez, Korenčan Andrej, Makovec Matevž, Merlak Janez, Medic Karol, Merlak Franc, Novak Matija, Ogrin Janez, Okički Jožef, Pirc Janez, Panovič Kristijan, Poglajen Franc, Pauč Mihael, Podboj Janez, Polanšek Jožef, Rupnik Simon, Remzgar Franc, Rode Jakob, Stupca Jožef, Steblaj Jožef, Sinole Jožef, Sirca Janez, Svete Franc, Steržina Janez, Stražišar Janez, Sviše Janez, Turšič Janez, Turk Janez, Verhovec Jakob, Zajc Jožef, Zakrajšek Franc, Zilka Matija, Žunič Tomaž.
  Skupaj 56 članov.

 • Društvo sv. Jožefa, številka 2, Joliet, Illinois
  Birsa Benedikt, Brunskole Janez, Brajdič Matija, Batušič Matija, Batušič Imbro, Culek Franc, Cernovič Rok, Cenkovič Mihael, Cicak Janez, Češarek Janez, Čadeš Anton, Dajčman Jožef, Fir Martin, Fric Anton, Filak Janez, Frančikovič Jakob, Grahek Janez, Grahek Matija, Golobič Anton, Grčar Andrej, Gregorčič Matija, Gospodarič Franc, Glavan Anton, Golobič Martin, Gospič Ivan, Gerguraš Mihael, Govednik Anton, Horvat Anton, Habinc Jožef, Hočevar Janez, Ilenič Janez, Jurejevčič Peter, Jaklič Janez, Jakša Martin, Jakša Janez, Jerman Janez, Jakša Jakob, Jambrožič Franc, Jurčič Jožef, Jurešič Martin, Jakoš Štefan, Kambič Janez, Kambič Janez, Kočevar Janez, Kramariš Martin, Kezerle Franc, Koludrovič Tomaž, Kukar Martin, Kočevar Martin, Kure Janez, Kostelc Janez, Kral Mihael, Kauslarič Jožef, Kukar Ivan, Kocijančič Anton, Kante Simon, Kolar Štefan, Kožar Franc, Korevc Franc, Kocian Franc, Korevac Anton, Loparc Jurij, Liberčan Martin, Lastik Peter, Laušin Janez, Mihelič Nikolaj, Mačak Peter, Marentič Jernej, Martinčič Matija, Muc Janez, Meglen Franc, Malerič Jožef, Muz Janez, Mavrič Jožef, Nemanič Marko, Novak Simon, Oberstar Anton, Oberman Martin, Plut Marko, Plut Jakob, Prus Janez, Pleše Jakob, Petrovčič Gregor, Papež Mihael, Pečnik Anton, Petrič Jožef, Pleše Anton, Podlogar Jožef, Podrebarac Janez, Pezdirec Jurij, Petrovčič Janez, Rauh Janez, Ramuta Janez, Rejavec Jožef, Ribnikar Anton, Rus Franc, Stukeli Jožef, Sodeč Matija, Slobodnik Marko, Stanfel Janez, Strukel Janez, Stonič Jurij, Sukle Anton, Silič Pavel, Stublej Anton, Sternišče Franc, Smrekar Martin, Susteršič Ignac, Smolič Anton, Sitar Štefan, Terdič Anton, Terdič Jožef, Turek Franc, Tomac Pavel, Terlep Franc, Terlep Martin, Uršič Mihael, Vraničar Janez, Videtič Jožef, Zdralovič Marko, Zima Janez, Zima Lovrenc, Zoran Mihael, Zupančič Jožef, Žlogar Franc.
  Skupaj 127 članov.

 • Društvo Vitezov sv. Jurija, številka 3, Joliet, Illinois
  Butala Janez, Benegalja Alojzij, Baudek Franc, Flajnik Jurij, Goričan Mihael, Jurjevič Jožef, Kompare Jožef, Kočevar Janez, Konda Martin, Klobučar Peter, Klepec Nikolaj, Klemenčič Jožef, Konduš Jožef, Krakar Jakob, Kren Janez, Kostelac Anton, Košiček Anton, Legan Franc, Luzar Franc, Meteš Janez, Mušič Martin, Nemanič Anton, Nemanič Matija, Oberman Janez. Papež Leopold, Panian Jažef, Pezdirc Janez, Panič Janez, Papič Janez, Planinc Leopold, Rogina Matija, Rogina Jurij, Rogina Peter, Stanfel Štefan, Stavduhar Mihael, Sukle Janez, Sekula Mihael, Stukel Matija, Stubler Janez, Stefanič Matija, Težak Jožef, Težak Janez, Vardjan Mihael, Vertin Štefan, Verščaj Anton, Zupančič Janez.
  Skupaj 45 članov.

 • Društvo sv. Cirila in Metoda, številka 4, Tower, Minnesota
  Absec Jožef, Agnič Štefan, Buh Max, Bizem Nikolaj, Boben Anton, Brodnik Anton, Bergant Matija, Blut Marko, Buban Matija, Brinac Janez, Bižal Peter Brine Jurij, Brula Janez, Čeh Ferdinand, Dušič Janez, Dejak Franc, Erčul Tomaž, Erčul Leopold, Francel Jožef, Frajnetič Mihael, Francel Janez, Gruber Janez, Gorše Matija, Gornik Anton, Grahek Janez, Gjud Jurij, Grahek Janez, Grahek Jožef, Hren Franc, Hegler Janez, Hočevar Jurij, Horvatič Franc, Indihar Anton, Jakša Štefan, Klobučar Jakob, Kavčič Franc, Kralj Jurij, Korevc Ignac, Kramarič Janez, Kramar Anton, Lovrin Janez, Lovšin Janez, Matekovič Marko, Movern Janez, Malenšek Janez, Miklič Janez, Muhič Jožef, Movrin Jurij, Mušič Matija Mušič Mihael, Mihelič Gašper, Novak Martin, Novak Matija, Oberman Janez Oberman Martin, Okoren Janez, Papič Marko, Pašič Štefan, Peče Jožef, Peče Janez, Perhaj Franc, Paulišič Matija, Prosinag Franc, Prijatelj Anton, Pograjc Janez, Pomlade Janez, Režek Martin star, Režek Martin ml., Režek Peter, Rajer Jožef, Simonič Janez, Simonič Jožef, Slabe Franc, Skala Jakob, Sloboda Mihael, Spraicar Jakob, Strah Mihael, Stepan Jožef, Sterk Janez, Sterk Jožef, Sterk Mihael, Severinski Franc, Skul Janez, Šavs Matija Rev., Šašek Janez, Škraba Peter, Škoda Anton, Štefanič Anton, Švajgar Janez, Tancig Franc, Trdan Franc, Vajda Janez, Verban Pavel, Vesel Franc, Vidmar Janez, Vivoda Matija, Zalar Jožef, Zobec Janez, Zorko Anton, Zupančič Jožef, Žnidaršič Anton, Žnidaršič Franc, Žgajnar Jožef.
  Skupaj 105 članov.

 • Društvo Presvete Družine številka 5, La Salle, Illinois
  Avsec Alojzij, Brinac Anton, Barklea Jožef, Blažon Franc, Drnač Jožef, Debevc Jožef, Drubanč Jožef, Ferme Franc, Gornik Valentin, Glavan Anton, Heglar Jožef, Hainžek Anton, Jurešič Janez, Jerman Janez, Jesenšek Simon, Kalin Janez, Kobe Jožef, Klemenčič Janez, Kostelc Anton, Koprivnik Jožef, Koban Franc, Livk Janez, Meglen Janez, Novak Anton, Novak Franc, Oberstar Janez, Oražen Jožef, Oklešen Martin, Primožič Pavel, Palčer Matija,, Spicmiler Janez, Skoflanc Matija, Tršelič Mihael, Zupančič Andrej, Zorčič Anton.
  Skupaj 35 članov

 • Društvo sv. Cirila in Metoda, številka 6, Ely, Minnesota
  Agnič Jožef, Agnič Matija, Adamič Franc, Arko Franc, Arko Janez, Anzelc Franc, Anžič Alojzij, Banovec Štefan, Bukovec Janez, Bartol Janez, Butala Janez ml., Butala Janez star., Barič Jurij Blatnik Jakob, Brunski Franc, Brula Anton, Bojc Andrej, Balič Janez, Balič Jurij, Boštjančič Jožef, Bahnar Ludovik, Boldin Matija, Balič Peter, Ban Jurij, Butala Jožef, Cimerman Janez, Centa Janez, Centa Matevž, Campa Andrej, Češarek Janez, Čiča Jožef, Dejak Matija, Debelak Franc, Dijanovič Jožef, Dijanovič Simon, Drobnič Janez, Dijanovič Maks, Frančič Janez, Garvaš Anton, Grum Anton, Grahek Jožef, Gregorič Ignac, Germ Anton, Govže Ivan, Govže Karol, Govže Jožef, Gregorič Anton, Grebenc Janez, Godič Anton, Gnidca Janez, Gerart Jožef, Heglar Anton, Hribar Anton, Henigman Janez, Hervat Matija, Henikman Jožef, Hervat Janez,, Henikman Janez ml., Habjan Mihael, Herjh Daniel, Henikman Bolte, Habjan Janez, Joke Jožef, Jeršin Franc, Jakše Janez, Judnič Matija, Jurejevčič Janez, Jenič Jožef, Jerman Janez, Jerič Anton, Jurenič Jožef, Janzovič Janez, Jerman Matija, Kastelc Franc, Kambič Janez, Kobe Matija, Kočevar Janez, star., Kozjan Janez, Kesler Janez, Klaus Štefan, Kočevar Janez ml., Koprivec Janez, Križman Janez, Kastelc Jožef, Kočevar Anton, Kunstel Janez, Kastelc Janez, Kopesek Janez, Koščak Jožef, Kerže Franc, Kozar Luka, Košir Ignac, Kobe Peter, Kožar Matija, Kapš Matija, Kožar Avgust, Ložan Anton, Lašič Jurij, Lakner Peter, Leustik Vincenc, Labe Janez, Lesar Franc, Lovšin Matija, Ložar Franc, Lesar Franc ml., Lovšin Anton, Lovšin Janez ml., Majerle Jakob, Matečič Nikolaj, Muhvič Jožef, Mušič Jurij, Malnar Janez, Mausar Matija, Mihelič Jurij, Mušič Pavel, Mohar Matevž, Matkovič Janez, Majcel Franc, Malevič Martin, Mikolič Franc, Magovec Nikolaj, Moravec Jožef, Mušič Jožef, Mehle Janez, Mateša Mihael, Merhar Lovrenc, Mihelič Peter, Maurin Peter, Maurin Jurij, Mišmaš Franc, Muhvič Jožef, Mikolič Jernej, Mukavec Peter, Mihelič Gregor, Novlan Anton, Ožbald Jakob, Oblak Simon, Osterman Janez, Oven Franc, Pakiž Ivan, Paulišič Štefan, Prešern Janez, Palčar Janez, Pešel Jožef, Petek Martin, Petek Janez, Petrušič Janez, Pucelj Jakob, Purkart Jakob, Palčar Janez ml., Pakiž Franc, Plauc Janez, Puhek Štefan, Prešern Štefan, Perme Anton, Popovič Janez, Pfilip Janez, Papež Franc, Perušek Nikolaj, Plut Jožef, Ponikvar Anton, Podlogar Franc, Petrič Luka, Pešel Jožef ml., Prijatel Peter, Petrič Peter, Prešern Janez ml., Rozman Jurij, Rauh Janez, Rijavec Janez, Rus Anton, Rom Peter, Režek marko, Rangus Ignac, Rauh Štefan, Skala Jožef, Stajer Janez, Sterk Mihael, Strukel Janez, Stariha Jožef, Sterk Peter ml., Skufca Janez, Smrekar Matija, Skala Martin, Sernjak Jožef, Snoj Andrej, Skerl Jožef, Sterle Janez, Suhorepac Janez, Stukel Anton, Stukel Jožef, Seršen Jernej, Stefanc Jožef, Sterbenc Jožef, Stepič Jozef, Slabodnik Marko, Spraicar Jakob, Spraicar Ivan, Starc Filip, Starešinič Matija, Stukel Janez, Skerbec Franc, Sterko Marko, Silc Franc, Samec Franc, Sopčič Janez, Satlar Anton, Steblaj Franc, ŠČinkovec Janez, Šmolz Jožef, Špehar Janez, Šustaršič Karol, Štajer Matija, Šute Peter, Štrucel Mihail, Šarabon Jožef, Štaudahar Jurij, Šurjak Matija, Šus Matija, Šustaršič Jurij, Šnajderšič Janez, Tomec Jurij, Tanko matija, Tekave Janez, Tončič Franc, Terlep Jožef, Ulašič Janez, Ulašič Jožef, Ulašič Nikolaj, Vesel Anton, Virant Jakob, Volf Jakob, Vranikar Jožef, Vočinovič Mihael, Vesel Stanislav, Vesel Jurij, Vardjan Peter, Vidmar Anton, Vidmar Janez, Zvanc Franc, Zbačnik Anton, Zobec Jožef, Zvone Karol, Zgonc Franc, Zajec Anton, Zobec Gregor, Žvab Jakob, Žunič Janez, Žugel Mihael, Žnidaršič Andrej.
  Skupaj 256 članov.
 • Društvo sv. Jožefa, številka 7, Pueblo, Colorado
  Adamič Franc, Božič Franc, Bradač Anton, Blatnik Jakob, Burkart Andrej, Bojc Franc, Blatnik Franc, Babič Jožef, Brajkovec Jožef, Brulc Jakob, Božič Jožef, Besal Južef, Čoš Alojzij, Cvelbar Franc, Cigič Nikolaj, Čevo Franc, Čulek Jožef, Dajčman Jakob, Drobnič Franc, Francel Andrej, Fujda Janez, Fink Franc, Fogina Jožef, Gergšič Martin, Grahek Matija, Glavar Jožef, Germ Jožef, Hočevar Peter, Horvat Franc, Hegler Franc, Igan Mihael, Jerman Jakob, Jerman Janez, Jenut Jurij, Kraševec Jožef, Klemenčič Janez, Komoli Janez, Klobučar Jurij, Kramer Jakob, Kreč Anton, Kral Jožef, Kočevar Franc, Kristman Janez, Krašovic Janez, Kraškovoč Mihael, Kambič Janez, Lekan Janez, Ložar Anton, Lekše Franc, Ložar Franc, Miklič Janez, Mesojadec Janec, Mišmaš Ignac, Meglen Janez, Mohar Franc, Meglen Janez star., Novak Martin, Novlan Anton, Ogulin Jakob, Okečič Janez, Oražen Anton, Pečavar Peter, Papež Urih, Plut Jurij, Petrič Janez, Petrič Jernej, Paugel Jožef, Pajnič Matej, Plut Matija, perše Peter, Plut Jožef, Prijatelj Anton, Papež Jakob, Pelte Jurij, Pleše Anton, Pugel Peter, Petric Marko, Papež Jurij, Petrič marko star., Prelesnik Ignac, Papež Mihael, Rus Janez, Rus Jožef, Rus Franc, Rojc Janez, Rabida Janez, Simonič Martin, Simonič Jernej, Skufca Jakob, Sever Matija, Stefanič Jakob, Skufca Jakob, Stenta Matevž, Snedič Janez, Sabtič Anton, Sukle Anton, Tomas Jurij, Tomas Mihael, Uharnik Anton, Vidmar Matija, Vidmar Anton, Vidmar Anton, Verce Jurij, Župančič Martin, Zupan Ciril, O. S. B., Žnidaršič Franc.
  Skupaj 114 članov.

 • Društvo sv. Cirila in Metoda, številka 8, Joliet, Illinois
  Ancelj Jakob, Ancelj Marko, Bukoveč Janez, Bregač Jožef, Bučar Matevž, Bradeška Matevž, Brodač Janez, Baškovič Martin, Cimerman Janez, Cimerman Nikolaj, Centa Franc, Ferlanič Jožef, Gregorčič Jožef, Hribar Franc, Jakša Jožef, Juratič Štefan, Kukar Štefan, Kozjek Franc, Kambič Martin, Kambič Anton, Kral Janez, Lukanič Janez, Lazar Martin, Muc Martin, Mustar Anton, Nesenbeni Kvirin, Ostanek Janez, Prah Janez, Pečarič Jurij, Planinc Anton, Petrič Jurij, Poč Janez, Pegan Jožef, Perušek Peter, Požek Janez, Pašič Matija, Požek Jurij, Solnce Jakob, Stua Daniel, Smrekar Anton, Stupar Anton, Skubic Janez, Šusteršič F. S. Rev., Šušteršič Ivan, Šraj Anton, Tkalčič Janez, Vraničar Anton, Vranišič matija, Žugel Nikolaj, Žnidaršiš Marko, Žulič Jožef.
  Skupaj 51 članov.

 • Društvo sv. Roka številka 10, Clinton, Iowa
  Klemen Jakob, Majerle Jakob, Stubler Nikolaj, Stefanič Janez,Tancik Janez.
  Skupaj 5 članov.

 • Društvo sv. Janeza Krstnika, številka 11, Aurora, Illinois
  Artač Franc, Bradač Franc, Blažič Tomaž’ Franšak Jožef, Jurkas Janez, Junc Matevž, Kolenc Jožef, Kocjen Jožef, Kesler Alojzij, Kalčič Janez, Kobe Janez, Logar Martin, Logar Franc, Murn matija, Novak Janez, Namanič Martin, Pregel Jožef, Pavlovič Jožef, Rudman Anton, Rodič Jakob, Tomc Marko, Tomše Anton, Žmajč Ivan.

 • Društvo sv. Jožefa, številka 12, Forest City, Pennsylvania
  Anžlevar Jožef, Bozenel Jožef, Božič Jožef, Borštnik Anton, Cijar Anton, Cerovšek Aleš, Capuder Lovrenc, Caš Anton, Coš Janez, Debevec Jožef, Dečman Janez, Dhinc Janez, Dobravec Andrej, Dobič Janez, Dobeš Jožef, Frančiško Angelo, Germovšek Anton, Hrovater Andrej, Hrovatin Jožef, Jereb Štefan, Jereb Janez, Klemenčič Leopold, Krejerl Mihael, Komatev Franc, Kaučič Janez, Kaučuč Ignac, Kaple Ignac, Konrad Janez, Kranc Anton, Lenaršič Janez, Lebar Janez, Medved Franc, Mozar Anton, Mars Janez, Muhič Martin, Mrak Nikola, Markužič Jakob, Novak Janez, Nograjšek Janez, Opeka Janez, Pirman Franc, Pilhaver Andrej, Peršina Franc, Pirnat Franc, Pristavec Jakob, Prudič Anton, Planiušek Gregor, Pikuž Franc, Podboj Anton, Ravnikar Florijan, Slamič Janez, Stapničar Janez, Svete Janez, Sivec Blaž, Selac Anton, Semrov Jakob, Smith Ignac, Skubic Janez, Skubic Franc, Skubic Jurij, Svete Jožef, Skubic Franc, Skubic Ludvig, Sadar Jožef, Stepič martin, Sobert Matija, Šeme Janez, Štrubel Jožef, Švegel Valentin, Trelc Anton, Telban janez, Tusar Janez, Zigon Janez, Zupančič Anton, Zupan Jurij, Zgonc matija, Zidar Jožef, Zalar Anton, Zalar Janež.
  Skupaj 79 članov.

 • Društvo sv. Janeza Krstnika, številka 13, Biwabik, Minnesota
  Brozič Jurij, Babič Janez, Eglač Jožef, Fabič Nikolaj, Fabič Janez, Fabič Jožef, Fink Matija, Faber Franc, Grebenc Janez, Henigman Anton, Kerčul Matija, Kovač Franc, Kasun Jožef, Kapš Matija, Macele Matija, Majerle matija, Merkun Jakob, Moc Anton, Mostar Janez, Medoš Ivan, Medoš Matija, Modronič Peter, Nik Matija, Potokar Franc, Romanič Jožef, Rožič Jurij, Smrekar Matija, Smuk Jakob, Stepan Martin, Stariha Andrej, Smuk Jožef, Skedel Matija, Skoflič Nikolaj, Stopnik Janez, Skubic Janez, Stariha Janez, Švab matevž, Tomc Martin.
  Skupaj 38 članov.

 • Društvo sv. Janeza Krstnika, številka 14, Butte City, Montana
  Ambrožič Franc, Barkovič Jurij, Brozovič Štefan, Boldan Jurij, Bezek Andrej, Bajc martin, Cvetkovič Nikolaj, Flajnik Matija, Frkovič Matija, Fortun Matija, Gostiša Janez, Gregorič Metevž, Gasperič Janez, Herbolič Janez, Jesih Jurij, Koren Jožef, Kojin Matija, Kraševac Marko, Muhič Franc, Milek Matija, Maljavec Mihael, Metul Jožef, Malešič Ivan, Mauc Marko, Muhič Lovrenc, Ostronič Mihael, Osterman Peter, Piškur Martin, Pezdirc Janez, Papež Alojzij, Prus Jožef, Papež Jakob, Pečjak Jožef, Petelin Jožef, Radmelič Jožef, Radetič Filip, Rauh Matija, Smale Karol, Sodja Jožef, Simonič Jožef, Samec Imbro, Sneler Peter, Stepan Jurij, Šinkovec Jernej, Šinkovec Jožef, Šute Jožef, Tomazin Matija, Vidmar Anton, Žalec Janez, Žagar Janez, Žalec Mihael.
  Skupaj 51 članov.

 • Društvo sv. Roka, številko 15, Allegheny, Pennsylvania
  Breški Jožef, Brozič Jurij, Breški Martin. Flajnik Jurij, Fugina Janez, Fortuna Jurij, Flajnik Janez, Flajnik Jurij, Flajnik Ivan, Gabrijan Nikolaj, Jugovič Mihael, Kobe Jurij, Kopenič Jožef, Kambič Jurij, Kobe Janez, Klepec Janez, Likovič Mihael, Laskovič Mihael, Laskovič Matija, Medoš Janez, Malič Matija, Mravinc Janez, Mravinc Matija, Mihelič Janez, Novak Janez, Ostronič Peter, Puhek Peter, Papa Mihael, Radovič Janez ml., Radovič Janez star., Rudman Janez, Stanko Jurij, Stokan Mihael, Sutej Jožef, Simšič Janez, Simšič Jurij, Simšič Miko, Simšič Peter, Simšič Franc, Stefanič Lovrenc, Tomec Viljem, Vranešič Janez, Vidina Peter, Verbiščar Janez, Verbanec Janez, Verbanec Nikolaj.
  Skupaj 46 članov.

 • Društvo sv. Jožefa, številko 16, Virginia, Minnesota
  Bahor Janez, Benkovič Lovrenc, Babič Ignac, Cimerman Franc, Ciglar Franc, Colarič Peter, Dragovan Marko, Deržaj Janez, Fugina Jožef, Gerzin Janez, Ivec Leopold, Jutraš Franc, Judnič Jurij, Krakar Mihael, Kuzma Janez, Kobe Jurij, Kutnik Jurij, Kraševac Janez, Košir Jožef, Loretič Janez, Lipovec Franc, Murnik Andrej, Markovič Jakob, Mihevc Franc, Muc Franc, Merkun Franc, Novosel Jožef, Prijanovič Matija, Petric Primož, Rebrovič Jurij, Svetič Jurij, Sterle Simon, Sečen Janez, Sterk Mihael, Stefančič Anton, Stipetič Max, Stimžič Tomo, Škof Marko, Ščurek Andrej, Trampuš Franc, Tekavc Anton, Vertin Jurij, Zugelj Peter, Zidar Franc.
  Skupaj 44 članov.

 • Društvo Marije Pomočnice, številka 17, Jenny Lind, Arkansas
  Beja Anton, Blakač Franc, Čoš Martin, Kolbe Anton, Kolenc Martin, Lov[e Alojzij, Medved Anton ml., Medved Anton star., Novosel Andrej, Ocepek Franc, Ocepek Jakob, Ogradi Matija, Planovšek Franc, Prislan Jožef, Prašnikar Jožef, Pajk Anton, Rozoršek Andrej, Smergut Anton, Valentin Janez, Vidmar Ignac, Zore Valentin.
  Skupaj 21 članov.

 • Društvo sv. Janeza Krstnika, številka 20, Ironwood, Michigan
  Butala Janez, Dušič Jožef, Frlan Mihael, Frlan Jurij, Gračan Mihael, Gušič Mihael, Hodinčan Mihael, Jelenič Mihael, Jurajevčič Janez, Jelenič martin, Lončarič Vinko, Lončarič Kazimir, Mukavec Pavel, Marinčič Jožef, Miklič Anton, Mukavec Janez, Marinčič Janez, Majerle Janez, Petruša Franc, Petruša Jurij, Ramuta Janez, Rudman Izidor, Ramoščak Ivan, Ramoščak Anton, Stulac Martin, Simonič Rudolf, Simonič Anton.
  Skupaj 27 članov.

 • Društvo sv. Jožefa, številko 21, Federal, Pennsylvania
  Ambrožič Jernej, Benedik Anton, Brodar Janez, Berce Janez, barbič Martin, Čadež Janez, Čadež Jakob, Čadež Ignac, Čadež Jurij, Čabela Franc, Debelak Urban, Dolenc Janez, Dolenc Pavel, Dermota Janez, Dermota Franc, Dekleva Jakob, Dolenc Boštjan, Dernovšek Luka, Erčul Ignac, Ferlič Jakob, Ferlič Matevž, Fink Dominik, Geršič Jožef, Hladnik Tomaž, Jelovčan Janez, Jeran Peter, Keržišnik Janez, Kumer Jakob, Kokel Jožef, Kodne Martin, Kovač Anton, Krek Jurij, Koželj Anton, Kovačevič Janez, Likac Ivan, Likac Jurij, Lukas Peter, Leskovič Janez, Miklavčič Franc, Mrazek Jožef, Mlakar Peter, Mišek Edvard, Mrak Andrej, Markovič Janez, Majnik Janez, Miklavčič Jakob, Oblak Jakob, Oblak Martin, Oblak Tomaž, Pezdirc Janez, Potočnik Janez, Povše Jožef, Prestar Janez, Pograjec Franc, Perko Pavel, Pivk Janez, Papič Anton, Peterlen Anton, Rezek Gregor, Rajner Martin, Sparlik Janez, Saušek Valentin, Stalio Valentin, Starešinič Franc, Strah Franc, Straus Vincenc, Švajger Frano, Taučar Jakob, Taučar Martin, Taučar Ivan, Terpin Franc, Tratnik Luka, Taučar Jurij, Tome Anton, Všeničnik Jurij, Všeničnik Franc, Vehar Aleš, Vidmar Matija, Vidmar Luka.
  Skupaj 79 članov.

 • Društvo sv. Alojzija, številko 22, Rocksprings, Wyoming
  Božnar martin, Dolenc Janez, Demšar Janez, Kržišnik Franc, Korpnik Ivan, Mrak Janez, Šubič Franc, Šubič Jakob, Taučar Alojzij, Taučar Lovrenc.
  Skupaj 10 Članov.

 • Društvo sv. Barbare, številko 23, Wheeling Creek, Ohio
  Coder Andrej, Golob Janez, Hočevar Jožef, Hočevar Andrej, Koren Janez, Klenovšek Jožef, Komac Gašper, Mačerol Jožef, Slokan Frank, Tomšek Jožef, Zajc Janez.
  Skupaj 11 članov.

 • Društvo sv. Barbare, številko 24, Blockton, Alabama
  Bučar Franc, Božič Anton, Frenko Franc, Gril Franc, Gril Andrej, Grabner Anton, Hrovat Franc, Henigman Franc, Janko Janez, Jurjevič Jakob, Jurjevič Franc, Juš Ivan, Janko Anton, Kokal Gregor, Kren Janez, Kužnik Anton, Kužnik Jakob, Kopriva Anton, Kučnik Franc, Križič Franc, Kramar Ivan, Oblak Jožef, Peršina Janez, Pašnik Matija, Paušič Anton, Papež Marko, Peternel Janez, Palek Ivan, Rom Jožef, Saver Matija, Šus Ivan, Sobar Jožef, Stricel Franc, Stricel Matija, Stricel Ernst, Stanovanc Matija, Vidmar Vincenc.
  Skupaj 37 članov.

 

Citiranje

APA: Glasilo K.S.K. jednote (07.04.1915), letnik 1, številka 13. URN:NBN:SI:DOC-4KCHX1H1 s strani https://www.dlib.si
MLA: Glasilo K.S.K. jednote. Kranjsko – slovenska katoliška jednota, 07.04.1915.