Biseri | Silvia Josephine Zele

Silvia Josephine Žele

Silvia Josephine Žele

ABN 79 372 708 374

BEd (Victoria College), GradDipHumSS (La Trobe University),

v Avstraliji izobražena učiteljica angleškega jezika za srednjo šolo in gimnazijo.

Inštitut za poučevanje države Viktorije – št. 162985

Ponujam vam storitve
na vseh področjih
angleškega jezika

Ponujam vam
strokovno pomoč
pri rodoslovnih raziskavah

Srečanja so mogoča preko interneta (glasovni in videoklepet preko programov Skype ali Zoom)

Storitve v okviru podjetja

Individualno poučevanje angleščine vseh starostnih skupin na naslednjih področjih:

 • Angleščina za osnovnošolce in srednješolce (Angleška bralna značka, Angleški knjižni molj, Young Learners English Starters, Young Learners English Movers, Young Learners English Flyers, IATEFL Slovenia šolsko in državno tekmovanje iz angleškega jezika),
 • BEC – Business English Certificates – Preliminary, Vantage, and Higher,
 • IELTS – International English Language Testing System,
 • ILEC – International Legal English Certificate,
 • Cambridge English: Proficiency,
 • Cambridge English: Advanced (CAE),
 • Cambridge English: First,
 • pogovorna angleščina – začetni ter nadaljevalni nivo,
 • pravo in pravna terminologija,
 • splošna angleščina,
 • poslovna angleščina,
 • ostala področja po vnaprejšnjem dogovoru.

Rodoslovno raziskovanje, izobraževanje in svetovanje v povezavi s Slovenijo.

Prevajanje iz slovenščine v angleščino (materni jezik). NAATI priznana ‘Recognised Practising Translator’ (Iz slovenščine v angleščino): identifikacijska številka: CPN7EP02Q.

Lektoriranje in urejanje angleških dokumentov.