Biseri | Silvia Josephine Zele

Silvia Josephine Žele

Vir 2: Slovenski naborniki v ilirskem polku: Kanton Postojna (6. oktober 1812)

Vojaki slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti
Uredila Darja Mihelič and Matjaž Bizjak
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU

ISBN 978-961-254-348-8

Številka: Priimek; Ime; Priimek in ime; Oče; Mati; Rojen; Kraj
1: Geržina; Jakob; Gershina Jacques; Janez; Jera; 24.11.1790; Razdrto
2: Markut; Jožef; Markut Joseph; Jožef; Jera; 2.2.1791; Razdrto
3: Česnik; Matej; Zhesneg Mathieu; Jurij; Marija; 29.8.1791; Postojna
4: Jevša; Jožef; Jeussha Joseph; Blaž; Marija; 6.3.1791; Razdrto
5: Srebot; Franc; Srebaut François; Vincenc; Marjeta; 17.10.1790; Košana
6: Repec; Martin; Repetz Martin; Martin; Helena; 3.10.1790; Postojna
7: Tornič; Jakob; Tornitsh Jacques; Mihael; Helena; 22.6.1791; Razdrto
8: Žuželj; Jožef; Schuschel Joseph; Franc; Marija; 26.3.1790; Košana
9: Premrov; Jakob; Premrou Jacques; Tomaž; Agata; 29.3.1790; Razdrto
10: Mahnič; Janez; Machnitsch Jean; Martin; Helena; 12.4.1791; Razdrto
11: Sluga; Jakob; Sluga Jacques; Ignacij; Elizabeta; 14.7.1791; Postojna
12: Žuželj; Jurij; Schuschel Georges; Gregor; Marija; 4.4.1791; Košana
13: Godina; Andrej; Godina André; Tomaž; Neža; 19.11.1791; Košana
14: Žnidaršič; Matevž; Shniderschitz Mathieu; Andrej; Uršula; 12.2.1790; Razdrto
15: Povšin; Anton; Pousin Antoine; Anton; Uršula; 2.5.1791; Košana
16: Bole; Tomaž; Volle Thomas; Tomaž; Helena; 18.1.1791; Postojna
17: Milharčič; Anton; Milcherschitsch Antoine; Martin; Jera; 7.6.1791; Postojna
18: Srebot; Luka; Srebout Luc; Luka; Uršula; 22.10.1791; Košana
19: Dekleva; Franc; Decleva François; Anton; Barbara; 23.9.1791; Postojna
20: Kontel; Jurij; Kontel Georges; Tomaž; Marija; 15.4.1791; Košana
21: Kordigel; Anton; Kordigel Antoine; Janez; Elizabeta; 12.11.1790; Razdrto
22: Možina; Anton; Moschina Antoine; Jožef; Marjeta; 9.6.1790; Postojna
23: Žigman; Jakob; Schigman Jacques; Jurij; Uršula; 5.4.1791; Postojna
24: Kristan; Jurij; Christan Georges; Jurij; Marija; 4.4.1791; Postojna
25: Kristan; Elija; Christan Elias; Janez; Jera; 18.7.1790; Postojna
26: Stradiot; Anton; Stradiot Antoine; Luka; Marija; 27.2.1791; Košana
27: Samsa; Janez; Samsa Jean; Janez; Neža; 24.5.1790; Košana
28: Morel; Matevž; Morel Mathieu; Matevž; Uršula; 17.9.1790; Košana
29: Brezec; Janez; Bresez Jean; Jakob; Jera; 5.12.1790; Razdrto
30: Boštjančič; Jernej; Bastiantschitsch Barthelemy; Blaž; Marjeta; 13.4.1790; Postojna
31: Koluža; Jožef; Kollusha Joseph; Jurij; Helena; 31.1.1791; Košana
32: Vovk; Jožef; Vouk Joseph; Gregor; Helena; 19.3.1791; Košana
33: Berne; Andrej; Berne André; Gregor; Helena; 19.11.1790; Razdrto
34: Runtič; Luka; Runtig Luc; Luka; Marjeta; 7 .12.1791; Košana
35: Pavček; Jakob; Pauzhek Jacques; Štefan; Marija; 4.7.1791; Postojna
36: Žitko; Anton; Shitko Antoine; Florijan; Jera; 15.1.1791; Razdrto
37: Žitko; Anton, znan kot Likač; Schitko Antoine called Likatsch; Gregor; Uršula; 9.5.1791; Postojna
38: Ostanek; Matevž; Ostank Mathieu; Jurij; Marija; 10.2. 1790; Postojna
39: Klapšar; Anton; Klapschar Antoine; Anton; Uršula; 29.6.1790; Postojna
40: Ostanek; Martin; Ostank Martin; Jakob; Marija; 11.11.1790; Postojna
41: Kern; Franc; Kern François; Andrej; Neža; 30.11.1791; Postojna
42: Žitko; Anton; Schitko Antoine; Jakob; Helena; 10.6. 1791; Postojna
43: Požar; Anton; Poschar Antoine; Jurij; Marija; 11.1.1790; Košana
44: Smrekar; Janez; Smrekar Jean; Anton; Katarina; 18.5.1791; Postojna
45: Žužek; Jurij; Shusheg Georges; Anton; Marija; 14.4.1791; Razdrto
46: Likon; Jakob; Lickon Jacob; Matevž; Neža; 17.7.1790; Postojna
47: Batalle; Gašper; Batalle Gaspard; Jožef; Marija; 31.12.1790; Postojna
48: Gorup; Mihael; Gorup Michel; Matevž; Neža; 6.9.1791; Košana
49: Dolenc; Anton; Dollenz Antoine; Jernej; Marija; 14.2.1791; Postojna
50: Stegù; Janez; Stegan Jean; Andrej; Uršula; 15.6.1790; Razdrto
51: Glažar; Anton; Glaschar Antoine; Jurij; Marjeta; 10.1.1791; Postojna
52: Krišman; Jurij; Krishman Georges; Simon; Marija; 18.4.1791; Razdrto
53: Žitko; Matevž; Shitko Mathieu; Jernej; Ana; 19.2.1791; Razdrto
54: Fajdiga; Jožef; Faidiga Joseph; Matevž; Ana; 1.7.1790; Postojna
55: Stradiot; Jakob; Stradiot Jacques; Jurij; Katarina; 25.6.1790; Košana
56: Klemenc; Franc; Clementz François; Franc; Marjeta; 5.11.1791; Postojna
57: Sever; Jernej; Sever Barthelemy; Simon; Neža; 23.8.1790; Razdrto
58: Konobel; Andrej; Kanobel André; Jakob; Uršula; 17.11.1791; Postojna
59: Čeč; Matevž; Tshetsh Mathieu; Tomaž; Marija; 24.1.1790; Razdrto
60: Prelc; Jožef; Prelz Joseph; Mihael; Helena; 14.3.1790; Košana
61: Margoni; Friderik; Margoni Frédéric; Ferdinand; Katarina; 8.7.1790; Postojna
62: Vodopivec; Valentin; Vodopiuz Valentin; Štefan; Uršula; 13.2.1791; Postojna
63: Gerželj; Andrej; Gherschel André; Luka; Uršula; 19.11.1790; Košana
64: Marinšek; Lovrenc; Marinsheg Laurent; Anton; Uršula; 29.7.1790; Razdrto
65: Brezic; Andrej; Bresiz André; Anton; Marjeta; 17.11.1790; Razdrto
66: Maver; Andrej; Mauer André; Anton; Marija; 31.10.1791; Postojna
67: Natlačen; Jakob; Natlashen Jacques; Jurij; Elizabeta; 4.4.1791; Razdrto
68: Smerdu; Pavel; Smerdu Paul; Filip; Marija; 21.1.1791; Postojna
69: Butala; Jurij; Bitalle Georges; Andrej; Marija; 17.4.1791; Postojna
70: Ogrizek; Jakob; Ogrisek Jacques; Jernej; Ana; 26.4.1791; Postojna
71: Bole; Franc; Volle François; Jernej; Uršula; 5.10.1791; Razdrto
72: Muha; Jakob; Mucha Jacques;; nezakonski sin(!) Uršule; 2.7.1791; Postojna
73: Likon; Matevž; Lickon Mathieu; Štefan; Uršula; 13.9.1790; Postojna
74: Štrukelj; Jožef; Strukel Joseph; Martin; Polona; 14.3.1790; Postojna
75: Šibenik; Matevž; Schibenig Mathieu; Anton; Jera; 1.9.1790; Postojna
76: Špiler; Jernej; Spiller Barthelemy; Andrej; Elizabeta; 18.8.1791; Postojna
77: Mahnič; Andrej; Mahnitsh André; Jožef; Marija; 27.10.1790; Razdrto
78: Miška; Janez; Mishka Jean; Matevž; Jera; 9.5.1790; Razdrto
79: Čelhar; Blaž; Tschelchar Blaise; Jurij; Marija; 21.1.1790; Postojna
80: Vizjak; Andrej; Vissiak André; Andrej; Neža; 25.8.1790; Postojna
81: Brezic; Martin; Bresiz Martin; Jožef; Marija; 3.11.1791; Razdrto
82: Ogrizek; Tomaž; Ogrisek Thomas; Štefan; Jera; 11.12.1791; Razdrto
83: Šelovin; Anton; Schelovin Antoine; Lovrenc; Marija; 7.6.1791; Razdrto
84: Kapelj; Jernej; Kapel Barthelemy; Tomaž; Marija; 17.8.1790; Košana
85: Koluža; Franc; Kolluscha François; Mihael; Neža; 21.10.1790; Košana
86: Klemenc; Jakob; Clementz Jacob; Matevž; Neža; 24.7.1790; Postojna
87: Abram; Matevž; Abram Mathieu; Luka; Marija; 29.8.1790; Postojna
88: Jenko; Andrej; Jenko André; Matevž; Agata; 22.11.1790; Košana
89: Podboj; Tomaž; Podboÿ Thomas; Gašper; Jera; 27.11.1791; Razdrto
90: Dolenc; Matevž; Dollenz Mathieu; Tomaž; Marija; 11.2.1790; Postojna
91: Bazarič; Jožef; Bazaritsch Joseph; Janez; Katarina; 6.3.1791; Postojna
92: Prelc; Martin; Prelz Martin; Matevž; Ana; 22.10.1791; Razdrto
93: Perenič; Andrej; Perenitsch André; Jurij; Marija; 25.11.1791; Postojna
94: Turk; Jakob; Turk Jacques; Simon; Marija; 24.7.1791; Razdrto
95: Ogrizek; Jernej; Ogriseg Barthelemy; Jernej; Ana; 26.4.1790; Razdrto
96: Dolenc; Jakob; Dollenz Jacques; Simon; Marija; 21.3.1791; Razdrto
97: Mumič; Jakob; Mumitsch Jacques; Gregor; Katarina; 5.7.1790; Postojna
98: Lagoja; Pavel; Lagoi Paul; Gregor; Marija; 22.1.1790; Košana
99: Premrov; Jožef; Premrou Joseph; Matevž; Elizabeta; 2.3.1790; Razdrto
100: Glažar; Blaž; Glaschar Blaise; Andrej; Jera; 24.1.1791; Postojna
101: Dekleva; Pavel; Decleva Paul; Valentin; Barbara; 22.1.1790; Košana
102: Repič; Andrej; Repitsch André; Jurij; Marija; 29.11.1791; Košana
103: Bergoč; Janez; Bergotsch Jean; Jurij; Marija; 17.6.1790; Postojna
104: Vovk; Luka; Vouk Luc; Andrej; Marija; 17.10.1790; Košana
105: Samsa; Mihael; Samsa Michel; Mihael; Helena; 2.8.1791; Košana
106: Lenarčič; Anton; Lenartschitsch Antoin; Tomaž; Katarina; 22.5.1790; Košana
107: Milavec; Jakob; Millauz Jacques; Jožef; Jera; 21.7.1790; Razdrto
108: Jerin; Andrej; Jerin André; Jurij; Elizabeta; 19.11.1790; Postojna
109: Marušič; Andrej; Maruschitsch André; Jurij; Marija; 16.11.1791; Postojna
110: Vadnov; Tomaž; Vadinou Thomas; Anton; Elizabeta; 20.12.1790; Postojna
111: Avčin; Štefan; Auzhin Etienne; Jurij; Katarina; 3.8.1791; Košana
112: Schaffred; Anton; Schaffred Antoine; Simon; Marjeta; 19.12.1791; Košana
113: Likon; Franc; Lukan François; Franc; Katarina; 20.8.1790; Košana
114: Kovač; Andrej; Kovatsch André; Urban; Helena; 26.11.1790; Postojna
115: Tomšič; Matevž; Tomshitz Mathieu; Lovrenc; Marija; 10.1.1791; Razdrto
116: Bergoč; Martin; Bergotsch Martin; Lenart; Elizabeta; 26.10.1791; Postojna
117: Premrov; Jakob; Premrou Jacques; Jurij; Marija;; Razdrto
118: Bergoč; Matevž; Bergotsch Mathieu; Blaž;; 7.9.1791; Postojna
119: Bergoč; Matevž; Bergotsch Mathieu; Jurij; Marija; 19.2.1791; Postojna
120: Oražem; Nikolaj; Oraschem Nicolas; Luka; Neža; 6.12.1790; Postojna
121: Blažek; Jožef; Blasheg Joseph; Gašper; Marija; 28.1.1791; Razdrto
122: Milavec; Franc; Millautz François; Anton; Elizabeta; 1.12.1791; Postojna
123: Simončič; Jernej; Schimontschitsch Barthelemy; Andrej; Uršula; 24.8.1790; Postojna
124: Malečkar; Gregor; Mallecihar Grégoire; Jožef; Marija; 10.3.1790; Košana
125: Muha; Anton; Mucha Antoine; Matevž; Marjeta; 31.12.1791; Razdrto
126: Stegù; Matevž; Stegau Mathieu; Mihael; Agata; 14.9.1791; Razdrto
127: Kovač; Martin; Kovatsch Martin; Anton; Uršula; 10.11.1791; Postojna
128: Mermolja (?); Jožef; Vermollie Joseph; Jožef; Jera; 31.12.1791; Postojna
129: Blaževič; Jožef; Blaschevich Joseph; Matevž; Marija; 23.3.1791; Košana
130: Miklavčič; Jurij; Miklautschitsch Georges; Jurij; Ana; 6.7.1790; Postojna
131: Ogrizek; Jožef; Ogriseg Joseph; Tomaž; Ana; 27.7.1791; Postojna
132: Povh; Jožef; Pouch Joseph; Jurij; Marija; 20.2.1791; Košana
133: Čeč; Anton; Tshetsh Antoine; Anton; Marija; 28.8.1791; Razdrto
134: Premrov; Jožef; Premrou Joseph; Simon; Lucija; 7.8.1790; Razdrto
135: Posega; Matevž; Posega Mathieu; Simon; Notburga; 18.2.1790; Razdrto
136: Žigman; Pavel; Schigman Paul; Tomaž; Elizabeta; 23.1.1790; Postojna
137: Krivic; Gregor; Krivitz Gregoire; Tomaž; Marija; 4.3.1791; Postojna
138: Sever; Tomaž; Sever Thomas; Matevž; Neža; 8.12.1791; Razdrto
139: Marinšek; Andrej; Marinsheg André; Štefan; Uršula; 23.10.1790; Razdrto
140: Mahorčič; Janez; Mahortshitz Jean; Anton; Agata; 14.4.1791; Razdrto
141: Kukec; Anton; Kucketz Antoine; Anton; Barbara; 11.1.1791; Postojna
142: Bergoč; Gašper; Bergotsch Gaspard; Gregor; Marija; 31.12.1791; Postojna
143: Černe; Matevž; Tsherne Mathieu; Lovrenc; Marija; 21.9.1790; Razdrto
144: Srebot; Franc; Srebauth François; Matevž; Marija; 17.10.1790; Košana
145: Žužek; Gašper; Zuzek Gaspard; Franc; Uršula; 7.1.1790; Košana
146: Verne; Janez; Werne Jean; Anton; Marija; 12.9.1790; Razdrto
147: Kapelj; Franc; Kapel François; Blaž; Elizabeta; 4.11.1791; Košana
148: Repič; Anton; Repitsch Antoine; Jernej; Marija; 14.1.1790; Košana
149: Bucler; Anton; Buzler Antoine; Anton; Uršula; 29.3.1791; Postojna
150: Penko; Andrej; Penko André; Andrej; Barbara; 23.11.1791; Košana
151: Šabec; Pavel; Schabetz Paul; Jožef; Polona; 22.1.1791; Postojna
152: Tosti; Jožef; Tosti Joseph; Franc; Ana; 9.3.1790; Postojna
153: Lenarčič; Andrej; Lenartschitsch André; Jernej; Marija; 6.8.1791; Košana
154: Biščak; Andrej; Bischiak André; Matevž; Marija; 25.3.1791; Košana
155: Simončič; Jožef; Simoutshitz Joseph; Blaž; Katarina; 31.8.1790; Razdrto
156: Dekleva; Matevž; Decleva Mathieu; Jakob; Neža; 21.9.1790; Postojna
157: Ambrožič; Matevž; Ambrositsch Mathieu; Matevž; Helena; 20.9.1790; Košana
158: Kapelj; Anton; Kapel Antoine; Andrej; Uršula; 7.1.1791; Košana
159: Vadnov; Anton; Vadinou Antoine; Martin; Jera; 23.5.1791; Postojna
160: Penko; Anton; Penko Antoine; Matevž; Helena; 28.12.1791; Košana
161: Stavanja; Andrej; Stavagna André; Tomaž; Helena; 21.11.1790; Košana
162: Čeč; Janez; Tshetsh Jean; Marko; Uršula; 21.10.1791; Razdrto
163: Konte(l)j; Luka; Kountu Luc; Mihael; Helena; 17.10.1791; Razdrto
164: Žele; Luka; Schelle Luc; Jožef; Helena; 10.10.1791; Postojna
165: Premrov; Andrej; Premrau André; Matevž; Katarina; 22.11.1790; Razdrto
166: Kapelj; Mihael; Kapel Michel; Jožef; Helena; 23.9.1791; Košana
167: Bergoč; Tomaž; Bergotsch Thomas; Jurij; Ana; 12.12.1790; Postojna
168: Meze; Jožef; Messe Joseph; Andrej; Marija; 20.3.1791; Postojna
169: Dolgan; Andrej; Dougan André; Jakob; Marija; 22.11.1791; Košana
170: Samsa; Mihael; Samsa Michel; Urban; Marija; 5.5.1791; Košana
171: Špetič; Janez; Spetich Jean; Luka; Helena; 5.1.1791; Košana
172: Vidmar; Janez; Vidmar Jean; Martin; Neža; 18.6.1790; Razdrto
173: Doles; Pavel; Dolles Paul; Janez; Elizabeta; 22.1.1791; Razdrto
174: Bajc; Jožef; Vaiz Joseph; Jernej; Elizabeta; 22.1.1791;
175: Smerdu; Jurij; Smerdu Georges; Pavle; Helena; 12.4.1791; Košana
176: Sever; Andrej; Sever André; Lovrenc; Marija; 14.10.1791; Razdrto
177: Delust; Andrej; Dellost André; Andrej; Jera; 12.11.1791; Košana
178: Blažič; Luka; Blashitsch Luc; Mihael; Agata; 5.10.1790; Razdrto
179: Dolgan; Anton; Daugan Antoine; Anton; Helena; 13.12.1791; Košana
180: Krizman; Anton; Krisehman Antoine; Martin; Marija; 1.1.1791; Postojna
181: Penko; Simon; Penko Simon; Matevž; Helena; 27.10.1790; Postojna
Zamenjava 10: Doles; Matija; Delles Mathias; Jakob; Uršula Benčina; 21.1.1785; Razdrto
Zamenjava 31: Valenčič; Jakob; Wallentschitsch Jacques; Andrej; Marija; 21.1.1783; Košana
Zamenjava 81: Brezic; Janez; Bresitz Jean; Jožef; Marija; 4.5.1797; Razdrto
Zamenjava 114: Gorše; Anton; Gorsché Antoine; Jakob; Marija; 31.3.1813; Postojna